بایگانی دسته‌بندی

نقد و بررسی دستگاه‌ها

اپل چگونه از یادگیری ماشینی در تشخیص چهره تصاویر استفاده می‌کند؟

اپل اخیراً پستی منتشر کرده که نحوه استفاده از یادگیری ماشینی را برای تشخیص چهره در تصاویر تشریح می‌کند. وظیفه شناخت افراد در تصاویر تهیه شده توسط کاربران ، به دلیل تنوع زیاد
ادامه مطلب